Záchovní stomatologie

Výplňová terapie

V případě menšího nebo středně rozsáhlého poškození zubu kazem nebo úrazem je třeba zajistit náhradu ztracených tkání, podporu zbylé struktury zubu a zabránění sekundárnímu poškození zubní dřeně pronikajícími bakteriemi. K tomuto účelu jsou využívané výplňové materiály, které dokonale utěsní kavitu.


Téměř všechny výkony jsou prováděny v dokonalé izolaci speciálním těsnícím systémem zvaným kofferdam. Jeho užití je všemi odbornými společnostmi považováno za základní nástroj kvality práce. Jeho použití garantuje čistotu práce s nulovou či minimální kontaminací kavity, prevenci polknutí pracovních nástrojů a omezení dávivého reflexu pacienta.

Přejít nahoru